Blue Flower

Het voeren van een administratie en. het uit handen geven van dit zeer belangrijke deel van uw onderneming is een uiterst vertrouwelijke zaak. Toch is het belangrijk de boekhouding / administratie binnen uw onderneming door specialisten te laten uitvoeren,  begeleiden en/of te controleren. Visee Finance biedt uw onderneming: 
 
  • Het verwerken van uw administratie. Uw administratie wordt verwerkt in een boekhoudsysteem door een van ons, bij u of bij ons op kantoor. Diverse rapportages als debiteuren- en crediteurenoverzichten, BTW-overzichten, omzetanalyses en liquiditeit zijn snel te genereren. Het grote voordeel van deze dienst is dat u min of meer beschikt over een geavanceerd financieel pakket zonder dat u daar een grote investering voor hoeft te doen in tijd en geld. 
  • Controle van de door uw onderneming gevoerde administratie. Uw administratie wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld iedere maand, op ons kantoor of bij u op de zaak. Correcties of eventuele achterstanden worden door ons gemeld en verwerkt zodat uw administratie continue up-to-date is. 
  • Advies omtrent uw administratie en administratieve organisatie (AO). Wij werken met u aan een gestroomlijnde administratie waarbij er met zo min mogelijk moeite, zoveel mogelijk informatie onttrokken kan worden. De bedrijfsprocessen en risico’s worden op deze manier inzichtelijk gemaakt en kunnen vervolgens worden vertaald in een standaard werkwijze en werkinstructies. 
  • Samenstellen van (periode)overzichten. (Periode)overzichten leveren een schat aan informatie op. Wij stellen deze overzichten samen en bespreken de inhoud en de resultaten ervan met u. Met de gegevens kunt u uw onderneming op een adequate manier sturen. Cijfers en informatie over omzet, resultaat, marge en liquiditeit zijn uiterst belangrijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. 
  • Samenstellen van de jaarrekening. Het samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming gebeurt volgens de wettelijke voorschriften en de eisen die de Belastingdienst en de Wet op de Jaarrekening hieraan stellen. Wij bespreken de jaarrekening met u en geven u inzicht in de ontwikkeling van uw organisatie zoals wij die hieruit lezen. Uiteraard adviseren en begeleiden wij u op basis van deze gegevens om zo de ontwikkeling en de continuïteit van uw onderneming verder te versterken.


"It is important to acknowledge a mistake instantly, correct it, and learn from it. That literally turns a failure into a success. Success is on the far side of failure."
T.J. Watson
1874-1956, Founder if IBM
 
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin